• alles (5)
  • pagina's (5)

pagina's

postbak

Voor de postbaktest bieden wij u een intensieve opleiding met daarin een inleiding in het competentiedenken, een toelichting op de gemeten competenties, een grondige toelichting over de principes van de test, een uitleg over de manier etc.

abstract redeneren

De test abstract redeneervermogen peilt naar het intellectuele en logische denkvermogen. De Situational Judgement Test (SJT) of Situationeel Beoordelen geeft een beeld van hoe u een situatie inschat waarmee u geconfronteerd wordt in een professionele context.

situational judgement

De test abstract redeneervermogen peilt naar het intellectuele en logische denkvermogen. Vaak wordt hier gewerkt met domino- of dobbelstenen. De Situational Judgement Test (SJT) geeft een beeld van hoe u een situatie inschat waarmee u geconfronteerd wordt in een professionele context.

presentatieoefening

Voorbereiding op een assessment in de vorm van een presentatie op grond van een case. Wij bereiden u voor op een analyse - en presentatieoefening: een type assessment waarbij de deelnemer een realistische managementcase dient op te lossen en zijn oplossing te presenteren aan een jury.