Diversiteit, duurzaamheid en persoonlijke aanpak zijn een aantal van onze speerpunten. Deze basiswaarden zijn direct merkbaar in onze manier van werken en de hechtheid van ons team. Het plezier in ons werk weerspiegelt zich in de praktijk en onze horizontale bedrijfsstructuur leidt tot een optimale benutting van kwaliteiten.

Ons team kan bogen op meer dan 20 jaar transdisciplinaire samenwerking en deskundigheid.  Jong en oud werkt samen en laat zich door elkaar inspireren. Onze uiteenlopende achtergronden en ambities zijn een bron van creativiteit.

Suzan Langenberg Suzan Langenberg

Suzan Langenberg

bemiddelaar/coach - relatietherapeut - redacteur - schrijver
Raymond Langenberg Raymond Langenberg

Raymond Langenberg

opleider - onderhandelingsprocessen - accountontwikkeling - nieuwe markten –communicatie- managementcoaching- teamontwikkeling- omgaan met verschil, afwijking en diagnoses
Kathleen Beyers Kathleen Beyers

Kathleen Beyers

opleider - testing - taal – maatschappelijk engagement – mensenrechten – tekst - emancipatie laaggeschoolden – kunst - creativiteit
Marielle Desy Marielle Desy

Marielle Desy

opleider - creatieve werkvormen - opleiden en begeleiden van intervisiegroepen - coördinatie opleidingen conceptualiseren van opleidings- en begeleidingstrajecten – collectieve intelligentie - maatschappelijk engagement
Wim Van Orshaegen Wim Van Orshaegen

Wim Van Orshaegen

opleider - tekst - analyse - taal - dubbelzinnigheid - decadentie - ironie
Daphné Van Ing Daphné Van Ing

Daphné Van Ing

Mirjam Beyers Mirjam Beyers

Mirjam Beyers

Eigen Kracht – ervaringsdeskundige – emancipatieprocessen – armoedevraagstuk- gespreksvoering -communicatieanalyse – burgerschap - ouderverenigingen
Sophie Langenberg Sophie Langenberg

Sophie Langenberg

taal - linguïstiek - cultuurverschillen - literatuur – beweging – postkolonialisme – politieke thema’s – redactie - tekst