Teams functioneren vaak onder hun mogelijkheden en zijn soms een rem op de individuele prestaties. Hier bestaan geen pasklare antwoorden en oplossingen voor: elke situatie verdient een specifieke aanpak. Diversity gaat in overleg met de organisatie (opleidingsdienst, teamverantwoordelijke en andere stakeholders) om stap voor stap het gewenste resultaat te bereiken.

In de regel gaat het hier om het scheppen van een opening opdat de teamleden indien nodig (opnieuw) het vertrouwen vinden om openlijk met elkaar te communiceren. Diversity stelt zich hierin op als katalysator en facilitator en bouwt mee aan de rechtstreekse communicatiekanalen tussen de betrokkenen.

Een ander facet is competentieversterking, gaande van het verbeteren van de communicatievaardigheden van teamleden onderling of naar klanten, tot het plannen en organiseren van het gezamenlijke en/of individuele werk.

Een team raakt soms ook (onopgemerkt) geïsoleerd in een organisatie en heeft dan behoefte aan rechtstreekse feedback of informatie van anderen om professioneel te kunnen optreden. Ook dit wordt door Diversity opgemerkt. Waar nodig begeleiden wij de contactmomenten.

Tijdens een begeleiding blijven wij aanspreekbaar, zelfkritisch en flexibel. Als de noodzaak zich aandient, wordt een traject direct aangepast. Onze focus ligt hierbij altijd op zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het vergroten van het probleemoplossend vermogen van het team en het verhogen van de kwaliteit van communicatie, zowel onderling als naar buiten toe.