Er wordt steeds meer van ons verwacht dat we zelf het beheer nemen over de ontwikkeling van ons kennen en kunnen. Leerprocessen worden hiermee steeds persoonlijker en individueel aangestuurd. Tegelijkertijd is leren ook een sociaal proces. Ondanks de bijdrage en meerwaarde van e-learning en blended learning blijft de behoefte aan het groepsproces scherp aanwezig. In een tijd waarin informatie veelvuldig beschikbaar is, wordt de vraag “wat kan en doe ik ermee?” steeds prangender.

We hebben anderen nodig om te reflecteren op de eigen praktijksituaties en om deze grondig te analyseren. Ook is gebleken dat het valoriseren van de aanwezige kennis en expertise in een groep zowel inhoudelijk als voor de eigenwaarde van de deelnemers meerwaarde biedt.

Tijdens een collectieve coaching worden mensen gedurende 6 à 12 bijeenkomsten samengebracht rond een breed thema (bijvoorbeeld leiderschap), en gaan zij op zoek naar hun leerbehoeften. Er worden allerlei initiatieven ontwikkeld om deze vragen te onderzoeken waarbij de betrokkenen actief participeren. Deelnemers bereiden in kleine groepjes een thema (timemanagement, omgaan met conflicten, coaching etc.) inhoudelijk voor en betrekken de anderen hierbij. Ook kunnen er sprekers worden uitgenodigd of kan er een relevante museumtentoonstelling worden bezocht waarop nadien wordt gereflecteerd: de mogelijkheden zijn divers! Soms worden er punctuele cases gepresenteerd en volgens de methode van intervisie geanalyseerd en besproken om tot concrete oplossingen te komen.

De begeleider heeft hoofdzakelijk een faciliterende rol voor het groepsproces en de interactie, maar heeft ook uitdrukkelijk aandacht voor het individuele leerproces. Dit kan tijdens tussentijdse individuele gesprekken aan bod komen. Aangezien de begeleiders ook inhoudelijk expertise hebben over de thema’s, ondersteunen zij het leerproces in functie van specifieke vragen van de deelnemers.