• alles (14)
  • pagina's (11)
  • team (3)

team

Suzan Langenberg Suzan Langenberg

Suzan Langenberg

Raymond Langenberg Raymond Langenberg

Raymond Langenberg

Marielle Desy Marielle Desy

Marielle Desy

pagina's

consultancy

Op het vlak van consultancy is Diversity een kritische partner die u een ‘blik van buiten’ biedt. In tijden van verandering, crisis of integriteitskwesties is een externe inbreng noodzakelijk om een nieuwe richting te vinden en (extra) draagvlak te realiseren in uw organisatie, team of dienst.

Diversity-learning

Van coaching tot consultancy, van standaardopleidingen tot opleidingen op maat, leiderschap

participatief management

Diversity heeft ruim 25 jaar ervaring in het ondersteunen van participatief management in organisaties.

coaching

Brede ervaring met zowel persoonlijke als collectieve vormen van coaching

intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen uit hetzelfde werkgebied, dezelfde dienst of binnen een gelijkaardig organisatiedomein en/of –context. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen.

collective coaching

Tijdens een collectieve coaching worden mensen gedurende 6 à 12 bijeenkomsten samengebracht rond een breed thema (zoals leiderschap), en gaan zij op zoek naar hun leerbehoeften. Er worden allerlei initiatieven ontwikkeld om deze vragen te onderzoeken waarbij de betrokkenen actief participeren.

teambegeleiding

Opdat de teamleden indien nodig (opnieuw) het vertrouwen vinden om openlijk met elkaar te communiceren. Diversity stelt zich hierin op als katalysator en facilitator en bouwt mee aan de rechtstreekse communicatiekanalen tussen de betrokkenen.

loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding helpt je om een antwoord te vinden op je loopbaanvragen.

crisisbegeleiding

Diversity heeft een jarenlang opgebouwde expertise in het begeleiden van organisaties voor, tijdens en na een crisis. We helpen u om noodgrepen te identificeren en deze om te zetten naar een duurzame oplossing.

deontologie

Welke waarden staan er in mijn functie op het spel? Welke principes hanteer ik? Dankzij onze uitgebreide ervaring binnen private en publieke sectoren kunnen wij u helpen deontologische afwegingen te maken vanuit verschillende invalshoeken.

HR

Medewerkers van Diversity zijn HR-experts. Op uw vraag kunnen wij maatgerichte workshops aanbieden zoals bv. HR-trends in de toekomst, Ontwikkeling en implementatie van een gewogen opleidingsplan voor uw organisatie en/of team, HR en integriteit.