• alles (2)
  • pagina's (2)

pagina's

intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen uit hetzelfde werkgebied, dezelfde dienst of binnen een gelijkaardig organisatiedomein en/of –context. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen.

collective coaching

Tijdens een collectieve coaching worden mensen gedurende 6 à 12 bijeenkomsten samengebracht rond een breed thema (zoals leiderschap), en gaan zij op zoek naar hun leerbehoeften. Er worden allerlei initiatieven ontwikkeld om deze vragen te onderzoeken waarbij de betrokkenen actief participeren.