• alles (9)
  • pagina's (9)

pagina's

postbak

Voor de postbaktest bieden wij u een intensieve opleiding met daarin een inleiding in het competentiedenken, een toelichting op de gemeten competenties, een grondige toelichting over de principes van de test, een uitleg over de manier etc.

abstract redeneren

De test abstract redeneervermogen peilt naar het intellectuele en logische denkvermogen. De Situational Judgement Test (SJT) of Situationeel Beoordelen geeft een beeld van hoe u een situatie inschat waarmee u geconfronteerd wordt in een professionele context.

situational judgement

De test abstract redeneervermogen peilt naar het intellectuele en logische denkvermogen. Vaak wordt hier gewerkt met domino- of dobbelstenen. De Situational Judgement Test (SJT) geeft een beeld van hoe u een situatie inschat waarmee u geconfronteerd wordt in een professionele context.

Diversity-learning

Van coaching tot consultancy, van standaardopleidingen tot opleidingen op maat, leiderschap

coaching

Brede ervaring met zowel persoonlijke als collectieve vormen van coaching

intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen uit hetzelfde werkgebied, dezelfde dienst of binnen een gelijkaardig organisatiedomein en/of –context. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen.

collective coaching

Tijdens een collectieve coaching worden mensen gedurende 6 à 12 bijeenkomsten samengebracht rond een breed thema (zoals leiderschap), en gaan zij op zoek naar hun leerbehoeften. Er worden allerlei initiatieven ontwikkeld om deze vragen te onderzoeken waarbij de betrokkenen actief participeren.

teambegeleiding

Opdat de teamleden indien nodig (opnieuw) het vertrouwen vinden om openlijk met elkaar te communiceren. Diversity stelt zich hierin op als katalysator en facilitator en bouwt mee aan de rechtstreekse communicatiekanalen tussen de betrokkenen.

loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding helpt je om een antwoord te vinden op je loopbaanvragen.